Transformforkastning, sidelengs forkastning der forskyvningen plutselig stopper eller forandrer form. De fleste transformforkastninger er knyttet til midthavsryggene og dannet ved havbunnsspredning. På et kart over havbunnen sees de gjerne som parallelle bruddsoner på tvers av midthavsryggene.