Resistensområder, områder med berggrunn som i lange geologiske tidsrom har vært stiv og motstått foldning. De utgjør oftest kjernen i kontinentene, se skjold og kraton.