Syntektonisk, om bergart som er dannet i en periode med tektonisk virksomhet, eller om en geologisk prosess som foregår under slike forhold.