Nivåforandringer, endringer i havnivået i forhold til landmassene. Skyldes enten bevegelser i jordskorpen (epeirogense) eller eustatisk hevning og senkning av havnivået, eller, som oftest, et samspill mellom disse. Se landhevning.