Dislokasjon er en tidligere betegnelse for geologiske prosesser (forkastning, folding, overskyvninger) som fører til at større bergartsmasser skifter plass.