Okduksjon betyr i geologi innskyvning av havbunnsjordskorpe i og ovenpå randen av et kontinent. Dette kan skje under en fjellkjedefoldning, der store jordplater støter sammen.