Polflukt, tidligere forklaring på kontinentaldriften. Polflukten var en foreslått tendens til bevegelse av kontinentene vekk fra polene på grunn av jordrotasjonen. Alfred Wegener antok at polfluktskraften var en viktig årsak til kontinentdrift, men det ble snart vist at kraften var mange millioner ganger for svak til å ha en slik virkning. Kontinentaldriften forklares nå gjennom platetektonikken. Se også polvandring.