Mercalli-skalaen, skala for måling av intensiteten av jordskjelv, bestemt ved virkningen det har på omgivelsene. Oppkalt etter den italienske geologen G. Mercalli som først utviklet skalaen 1902. I dag beskrives jordskjelv mest ved Richters skala, hvor tallet angir styrken, uavhengig av avstanden til skjelvet og andre lokale forhold. Mercalli-skalaen har 12 trinn, hvor trinn tre er det laveste som i praksis brukes (jordskjelvet kan føles av de fleste personer) og trinn 12 angir total ødeleggelse.