Inversjon er et fenomen som oppstår blant annet i forbindelse med foldning av berggrunnen. Lagrekkefølgen kan da lokalt bli snudd på hodet, slik at de eldste lag blir liggende øverst.