Rodinia, tidligere superkontinent, 1300-700 millioner år siden (proterozoikum), som ble dannet ved kollisjon mellom Laurasia, Baltika og Amazonia. Kontinentet delte seg senere i Gondwana, Laurentia, Siberia, Baltika og Avalonia.