Seismometer, måleinstrument for bølger fra jordskjelv eller andre rystelser (se seismograf). Kan måle utslag på mindre enn en milliontedels millimeter.