Seismisitet, seismisk aktivitet, jordskjelvaktivitet; hyppighet og styrke av jordskjelv i forskjellige geografiske områder.