Den hercynsk-varisiske orogenese, geologisk prosess i perioden fra devon til karbontiden da den amerikanske plate og det afrikanske skjold kolliderte. Superkontinentet Pangea ble dannet.