Kommutative algebraer og ringer

Algebra er en gren av matematikken. Den enkleste definisjonen er at algebra er læren om ligninger, regning med tall og variabler og bokstavregning.I dag oppfattes fagområdet mer generelt som studiet av algebraiske systemer (se under) og avbildninger mellom slike.Algebra omfatter grener som gruppeteori, transformasjons- og invariant-teori, ideal- og ringteori, kroppteori og eliminasjon, med anvendelser på algebraisk geometri, tallteori og algebraiske funksjoner.. Hele artikkelen

Ny artikkel