Algebra er en del av matematikken som tar for seg læren om tall og tallsystemer, ligninger og variabler. Fagfeltet er delt inn i grunnleggende algebra og abstrakt algebra. Grunnleggende algebra handler om å regne med tall og variabler, bokstavregning og det å løse ligninger. Abstrakt algebra handler om algebraiske systemer og funksjoner. Grunnleggende algebra begynte med at man introduserte såkalte «ukjente» — mer presist kalt variabler — inn i aritmetiske uttrykk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kommutative algebraer og ringer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel