Et polynom f(x) = 0 med koeffisienter fra et visst tallområde (en ring) sies å være reduktibelt hvis det kan skrives som et produkt av faktorer av lavere grad med koeffisienter fra det samme området. I motsatt fall sies f(x) å være irreduktibelt. Eksempel: Polynomet \(x^2+2\) er irreduktibelt i de rasjonale eller reelle tall, men reduktibelt i de komplekse talls område fordi \[x^2+2 = (x+i\sqrt{2})(x-i\sqrt{2})\] Det finnes forskjellige metoder til å avgjøre om et polynom er reduktibelt.