Homologiteori, en del av den algebraiske topologien som realiserer en sammenheng mellom topologiske og algebraiske begreper. Homologiteori tar i bruk egenskaper ved grupper og deres homomorfier for å klargjøre egenskapene til ulike rom og avbildninger mellom dem. Homologiteorien ble innført mot slutten av 1800-tallet av H. Poincaré, men fikk sin definitive utforming og aksiomatisering først omkring 1950 gjennom et verk av S. Eilenberg og N. Steenrod.