En matematisk størrelse eller formel sies å være kanonisk eller på kanonisk form når den er blitt brakt til en enkel standard form som er entydig bestemt. Kanonisk form for et polynom er for eksempel oppstilling etter synkende verdier av potensene; det vil si at 2x3 + x2 + 7 er på kanonisk form, mens x2 + 2x3 + 7 ikke er det.