Algebraisk funksjon er en matematisk funksjon som tilfredsstiller en algebraisk ligning hvor koeffisientene er polynomer.