Bokstavregning, regning med symboler som betegnes med bokstaver, del av algebraen. I de tidligste matematiske tekster ble alle metoder fremstilt gjennom numeriske eksempler. De stadig mer kompliserte problemer og behovet for å formulere generelle regler førte til benyttelsen av bokstaver for kjente og ukjente størrelser. Denne utvikling foregikk gradvis, men den franske matematikeren F. Viète (1540–1603) kan nevnes som en av de første til å benytte bokstavregning systematisk. R. Descartes innførte det nå vanlige prinsipp å betegne de ukjente størrelsene med bokstaver fra slutten av alfabetet, x, y, z, og de kjente størrelsene med de første bokstavene, a, b, c.