Homologisk algebra, gren av algebraen som har vokst frem siden 1940-årene i forbindelse med den algebraiske topologi. Senere har den homologiske algebra vist seg å ha anvendelse også innen andre områder av matematikken.