Primideal, generalisering av begrepet primtall, som spiller en fundamental rolle i tallteori og algebra så vel som i store deler av geometri og analyse. Se ring.