Binom er et matematisk uttrykk som har to ledd, for eksempel ax + by. Dette i motsetning til et monom, som bare har ett ledd, og et polynom, som kan ha mange.