En homomorfisme (også kalt homomorfi) er en avbildning (funksjon) f fra et algebraisk system (gruppe, ring, osv.) inn i et annet algebraisk system av samme type, slik at f bevarer systemets struktur, i den forstand at vi har f(a · b) = f(a) · f(b), når en gitt algebraisk operasjon i systemet skrives multiplikativt.