Trinom er et matematisk uttrykk, vanligvis et polynom, som har tre ledd.