Monom er en matematisk størrelse som består av ett ledd, i motsetning til polynom.