Reduksjon er i matematikken en tilbakeføring til en enklere form. For eksempel er et redusert uttrykk en formel som er skrevet på den enkleste formen som er mulig.