Østerrikes litteratur på 1900-tallet

Fagansvarlig

Elin Nesje Vestli

Høgskolen i Østfold

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 62 artikler: