Østerrike har en særegen litteraturhistorisk utvikling til tross for språkfellesskapet med Tyskland. Begrepet østerriksk litteratur, som for første gang ble brukt rundt 1650, har sin berettigelse. Østerriksk litteratur inkluderer langt mer enn litteraturen som har oppstått innenfor territoriet til det som i dag utgjør staten Østerrike. Den østerrikske litteraturhistorien omfatter den litterære utviklingen i det området som habsburgmonarkiet rommet – et område som var kjennetegnet av mange folkegrupper over et stort geografisk område. Hele artikkelen