Østerrikes litteratur

Fagansvarlig

Elin Nesje Vestli

Høgskolen i Østfold

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 4 kategorier:

  1. Østerrikes litteratur før 1700-tallet
  2. Østerrikes litteratur på 1700- og 1800-tallet
  3. Østerrikes litteratur på 1900-tallet
  4. Østerrikes nyere litteratur

Inneholder 5 artikler: