Østerrikes litteratur

Til tross for språkfellesskapet med Tyskland har Østerrike en særegen litteraturhistorisk utvikling, og begrepet østerriksk litteratur, som for første gang ble brukt rundt 1650, har sin berettigelse. Østerriksk litteratur inkluderer langt mer enn litteratur som har oppstått innenfor territoriet til det som i dag utgjør staten Østerrike. Den østerrikske litteraturhistorien omfatter den litterære utviklingen i det området som habsburgmonarkiet rommet, et område som var kjennetegnet av mange folkegrupper over et stort geografisk område. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Elin Nesje Vestli

Høgskolen i Østfold

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 4 kategorier:

  1. Østerrikes litteratur før 1700-tallet
  2. Østerrikes litteratur på 1700- og 1800-tallet
  3. Østerrikes litteratur på 1900-tallet
  4. Østerrikes nyere litteratur

Inneholder 5 artikler: