Storfe

Storfe, ofte bare omtalt som ku og okse, er en type husdyr som holdes for produksjon av melk og kjøtt. Før i tiden ble storfe også brukt til å trekke plog, kjerrer og lignende. Produksjonen har i dag enten melkeproduksjon (melkeraser) eller kjøttproduksjon (kjøttferaser) som hovedformål, mens noen raser er kombinasjonsraser. Storfeet i vår del av verden kalles også tamfe eller europeisk tamfe, og stammer antakelig fra den utdødde arten urokse. Hele artikkelen