Storfe

Storfe er tamfe som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon av melk og kjøtt. Avkommet kalles okse- eller ku-kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet. Kvige er hunndyret fra ettårsalder og frem til første kalving, enkelte steder brukt frem til andre kalving. Ku er hunndyr som har hatt kalv. Sinku er ku som har sluttet å produsere melk før neste fødsel. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Odd Vangen

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 66 artikler: