Charolaisfe, fransk storferase fra høylandsdistriktet Charolais i det østlige Frankrike, hører til verdens eldste kjøttferaser. Gulhvite, rasktvoksende dyr som har oppnådd internasjonalt ry som kjøttprodusent enten i renavl eller i kryssingsavl. Den første import til Norge i 1962. Ca. 1200 mordyr i renavl (2002). Rasen har egen norsk stambok og eget avlslag.