Kalvefôrblanding, kalvestarter, kraftfôrblanding som kalver får ved siden av grovfôr frem til de er ca. 6 måneder gamle.