kjøttfe

Kjøttfe, storferaser som avles spesielt for kjøttproduksjon. Typisk for kjøttferasene er rask tilvekst, god muskelsetting og god kjøttkvalitet.

I verden finnes ca. 100 kjøttferaser, i Norge ca. 15, av disse er 10 med i storfekjøttkontrollen. De viktigste rasene er hereford, charolais, aberdeen angus, limousin og simmental. Til sammen er det 70 000 ammekyr i Norge (2014), av disse er 58 000 med i storfekjøttkontrollen. Av disse er det en del krysninger med norsk rødt fe (NRF) og krysninger mellom kjøttferasene. Renavlen omfatter ca. 40 000 ammekyr totalt for de 10 kjøttferasene. Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin og Simmental er rasene det avles mest på i Norge. Kjøttfe er basert på ammekuproduksjon, der kalven går med moren gjennom hele beitesesongen og avvennes om høsten. Ammekua produserer ikke mer melk enn det som kalven trenger. Kjøttproduksjonen er både beitebasert (ekstensiv drift) og basert på innefôring, ofte i uisolerte løsdriftsfjøs der dyra kan gå ut og inn hele året. Enkelte kjøttferaser har svært stor voksenvekt (charolais, blonde d'aquitaine), andre er mindre (hereford, aberdeen angus). De ulike rasene passer derfor til ulike produksjonsforhold. Det er litt over 2700 besetninger med i storfekjøttkontrollen, besetningsstørrelsen er i gjennomsnitt 21 mordyr. Charolais oppnår høyest slaktevekter og limousin oppnår høyest slakteklasse i Norge, charolais og simmental størst tilvekst. Aberdeen angus og hereford passer best til ekstensiv drift, og aberdeen angus har størst marmorering i kjøttet (god kjøttkvalitet). Bilde, se storfe.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg