Rødt dansk melkefe, rød dansk malkerace, RDM, storferase fra 1850-årene. Mørk rød og hornet, voksenvekt ca. 600 kg. Rasen representerer under 14 prosent av danske melkekuer og taper terreng til dansk holstein-friser. Rasen er forsøkt forbedret gjennom systematisk innkrysning av amerikansk brunfe (brown swiss). De siste årene er også de andre nordiske røde storferasene utprøvd innen RDM.