Jysk svartbotet fe, sortbroget jysk melkekvæg (SJM), Danmarks eldste storferase. Foredlet siden slutten av 1700-tallet. Ble 1949 slått sammen med hollenderfeet til sortbroget dansk melkekvæg (SDM), den rasen som nå er størst i Danmark.