Fjøskontroll, tiltak som skal gi husdyrholderne veiledning i avlsarbeid og fôring gjennom kontroll av fôrforbruk og avdrått hos den enkelte ku. De første kontrollag ble opprettet i Danmark i 1895 og i Norge og Sverige i 1898. Se husdyrkontroll.