Lyngdalsfe, rødkollet storfetype fra Lyngdal i Vest-Agder. Ble 1947 slått sammen med andre lokale storferaser, som vestlandsk raudkolle, vestlandsk fjordfe og grått mørefe, til én rase, sør- og vestlandsfe. Da avlslaget for dette feet 1968 gikk inn i norsk rødt fe, gikk rasebetegnelsen lyngdalsfe av bruk. Sør- og vestlandsfeet er reddet gjennom bevaringstiltak for gamle husdyrraser i 1990-årene.