Holstein-frisisk fe, opprinnelig nederlandsk storferase som er foredlet i USA og Canada til verdens fremste melkerase, der under navnet holsteinfe. Rasen er utbredt over hele verden og har fortrengt mange lokale raser som melkeprodusent i de fleste vesteuropeiske land fra 1970-årene. I et land som Nederland er ca. 90 % av oksene i avlen av amerikansk opprinnelse. Mange populasjoner produserer mer enn 7000 kg melk i gjennomsnitt årlig, en følge av økt effektivitetskrav i melkeproduksjonen. Tidligere hadde rasen liten betydning i Norge, men i år 2000 ble foreningen Norsk Holstein stiftet, og har per 2010 ca. 90 medlemmer.