Limousin-fe, fransk storferase fra landskapet Limousin i Midt-Frankrike. Utpreget kjøttferase med god tilvekst, kyrne veier 600–700 kg, oksene over 1000 kg. Ensfarget gulbrun. Ble opprinnelig brukt som trekkdyr, fra 1800-tallet har avlen vært innrettet på kjøttproduksjonsegenskaper. Den første importen av livdyr til Norge skjedde 1992; Norsk Limousinforening ble stiftet 1993.