Telemarksfe, vår eldste storferase, utstilt som egen rase første gang i 1856 i Kviteseid, Telemark. Rødsidet eller brandet, med lange, vidstilte horn. Basert på det lokale feet i Telemark med innkryssing av ayrshirefe. Typisk melkerase, levende vekt ca. 500 kg. Rasen har vært sett på som nasjonalsymbol og var lenge den mest utbredte rasen i Norge, særlig i fjell- og dalbygder på Østlandet, Voss og indre Hardanger. Egen avlsorganisasjon fra 1921. Rasen har nå kun 200–300 avlsdyr. Det fryses ned både sæd og embryo, og det arbeides for en større aktiv avlspopulasjon. Melkemengde ca. 4500 kg per år. Avlsarbeidet for telemarksfeet på 1800-tallet ble ledet av statsagronom Johan Lindeqvist.