Mellomkalv, kalv som slaktes ved 150–200 kilo levende vekt. Slaktet har et tydelig kalvepreg; lyst, med god kjøttfylde og lite fett. Produksjonen er basert på relativt mye returmelk og kraftfôr. Mellomkalv betales høyere enn storfekjøtt av eldre dyr uten dette kalvepreget.