Brown swiss, braunvieh, storferase fra Sveits, egentlig en kombinert melke- og kjøttferase, i dag en internasjonal melkerase, vesentlig utviklet i USA fra 1960-årene. Opprinnelig en relativt sent utviklet rase med stor holdbarhet. Gråbrun farge med lys mulering. Utbredt i store deler av verden. Utgjør i renavl ca. 2 % av verdens melkekyr. Ingen betydning i Norge.