Østlandsk rødkolle, norsk storferase som stammer fra flatbygdene på Østlandet, med Akershus og Østfold som sentralområder. Rasen er rød og kollet, men små hvite avtegn forekom, særlig på hodet. Ble ansett som en storvokst og produktiv rase i forhold til de andre gamle storferasene og var utbredt over hele Østlandet frem til rundt 1950. Interessen for rasen avtok etter hvert, og den gikk inn i norsk rødt fe fra 1961. Enkelte individer som ikke er blandet opp med norsk rødt fe, ble bevart. Det finnes ca. 100 kyr og 20 okser av rasen (2005). Produserer ca. 4500 kg melk i året. Det drives bevaringsarbeid gjennom bevaringsbesetninger og ved lagring av sæd og embryo. Innavl er i dag et problem for det videre arbeidet med rasen, og rasen er truet.