Sør- og vestlandsfe, storferase fremavlet ved at man slo sammen storfeslag fra Vest-Agder og Vestlandet. Sør- og vestlandsfe ble i 1960-årene slått sammen med norsk rødt fe (NRF). Bevaringsarbeidet for gamle norske raser ble startet på slutten av 1980-årene. Da ble de to viktigste opphavsrasene til sør- og vestlandsfe, vestlandsk fjordfe og vestlandsk rødkolle, definert som bevaringsraser for Norge.