Anglerfe, storferase som stammer fra Angeln i Schleswig-Holstein. Ensfarget rødt; utpreget melkefe. Ingen viktig rase i verdensmålestokk.