SRB, Sveriges mest utbredte storferase, utgjør ca. 55 % av de kontrollerte kyrne i landet, utbredt over hele Sverige. Rød og hvit, hornet; kombinert melke- og kjøttrase, med langstrakt kroppsbygning og god muskelsetting. Det foregår utveksling av avlsmateriale mellom SRB og norsk rødt fe (NRF).