Stut, hanndyr av storfe, dss. okse. På dansk betyr stud en kastrert okse.