Guernseyfe, melkekurase av den mindre typen fra kanaløya Guernsey. Gulbrun med hvite tegninger. Spredt over hele verden, særlig i USA. Minkende betydning i verdens melkeproduksjon.