Mørefe, gammel storferase i Møre og Romsdal; oftest grått og kollet. Mørefeet inngår nå sammen med andre rester av lokale raser i de vestlandske fjordbygder i vestlandsk fjordfe, som det i dag drives bevaringsarbeid for.