Laktasjonskurve, oversikt over dagsproduksjonen til ei ku gjennom melkeperioden (laktasjonen) fra kalving til avvenning ca. 1–2 måneder før ny kalving. I en normal melkekurve øker melkemengden fra kalving og gjennom de 6–8 første ukene. Deretter avtar melkemengden inntil kua avlates (ikke lenger melkes). Dagsavdråtten kan komme opp mot 40 kg melk/dag for de mest høytytende kyrne. Protein- og fettprosent er høyest rett etter kalving, og avtar så for å øke igjen mot siste del av melkeperioden. Høytytende kyr tærer på kroppsreservene i første del av laktasjonen når de melker svært mye, men lagrer så energi i slutten av laktasjonen.