Gjeldperiode, tiden mellom avsluttet melkeperiode og den nye melkeperiode som innledes med kalving hos kyr eller kjeing hos geiter, tiden når dyrene ikke melker, «står borte»; hos melkekyr som regel 6–8 uker.